Ar. N. Rajesh

Ar. N. Rajesh

Chairman, Vishakapatnam Center

Affiliation/Firm name

TRIO-S

 

Phone Number

9849414941

 

Address

# 50-53-3/1, 1st Floor, Cherukuri House,

Seethammadhara N. E. Layout , Visakhapatnam – 530013